Direct Admission in CPS DMRE Seats In  Maharashtra. Call us @ 9987666354

Direct Admission in CPS DMRE Seats In Maharashtra. Call us @ 9987666354

List of DMRE Seats In CPS Maharashtra 2018

 

Sr No.

Name of Institute

City

Merit Seats

Mngt Seats

1

Nanavati Hospital

Mumbai

1

0

2

Bhatia General Hospital

Mumbai

1

0

3

K J Somaiya Medical College

Mumbai

1

0

4

Mumbai Port Trust Hospital

Mumbai

1

0

5

P H Medical Center

Mumbai

1

1

6

MGM MCRI Hospital

Navi Mumbai

2

3

7

Terna Medical College

Navi Mumbai

1

1

8

Life Line Hospital

Navi Mumbai

0

1

9

Lotus Imaging Center

Navi Mumbai

1

1

10

Rajiv Gandhi Medical College

Thane

2

0

11

Grant Medical’s Rubi Hall Clinic

Pune

1

1

12

KEM Hospital

Pune

1

0

13

Sachin Kamble Orthopaedic & Sainath Hospital

Pune

1

1

14

PCMC’s YCM Hospital

Pune

1

0

15

Aditya Birla Memorial Hospital

Pune

2

0

16

Ruby Ail Care

Pune

1

1

17

MGM MCRI Hospital

Aurangabad

3

2

18

Tapadia Diagnostic Center

Aurangabad

1

1

19

Shri Gurudatta Cheritable Foundation

Dhule

1

0

20

Vision Radio Diagnostic Center

Latur

2

2

21

Lata Mangeshkar Hospital

Nagpur

1

1

22

Dr BKL Walawalkar Hospital

Ratnagiri

1

1

23

Miraj Medical Center’s Wanless Hospital

Sangli

1

0

24

Mhaishalkar Pratisthan

Sangli

1

1

25

Shri Markandey Solapur Sahakari Rughnalya

Solapur

1

1

26

Ashwini Rural Medical College

Solapur

1

0

27

Datta Meghe Institute of Med Science

Wardha

1

1

28

Sanjeevan Multis Hospital

Yavatmal

1

1